Çocuklarda görülen konuşma ve dil bozuklukları

Terapilerim ağırlıklı olarak çocuklarda görülen konuşma, dil ve ses terapisi alanında yoğunlaşmaktadır. Dil gelişimi birçok etkene bağlıdır. Dolayışıyla herhangi bir dil veya konuşma bozukluğun oluşabilmesinde tek bir faktör etkilidir diyemeyiz. Bu nedenle terapilerime başlamadan önce yapmış olduğum testlerle ve sonrasında ailenin de istekleri gözünde bulundurularak bir terapi planı oluşturmaktayım. Bu plan dahilinde çocuklar dolaylı (oyunda alıştırmaları uygulama) veya direk (oyuna gizli bilinçsiz uygulama) olmak üzere terapi görebilirler. İhtiyaç dahilinde tekli yapılan terapilerin yansıra grup terapileri de muayenehanemde verilebilmektedir. 

 

 

Çift dillilik/Çok dillilik

Günümüzde birçok çocuk yaşamını iki ya da çok dilli ortamlarda sürdürmektedir (Örneğin Almanya’da büyüyen Türk bir ailenin çocuğu gibi). Ebeveyn, çocuğunun yalnızca bir dilin konuşulduğu ortamlarda büyüyen çocuklardan farklı geliştiğini fark edebilir. Bu durum anne ve babayı tedirgin edebilir. Çocuğunun iki dille aynı anda büyümesi çocuğun dil gelişimini yavaşlattığını düşünebilir. Fakat çift dillilik/çok dillilik geç konuşmaya neden olmaz. Zaten eğer gecikmiş konuşma varsa iki dilde kendini gösterir. En önemlisi de eğer hassasiyet ve özenle desteklenirse; çift dille büyütülen çocukların dili, tek dille büyütülen çocuklarınki gibi gelişme gösterecektir. 

Uzun bir sure, uzmanlık alanları farklı olan doktorlar ve terapistlerle beraber iki ya da çok dille büyüyen çocuklar üzerine çalıştım. Bu zaman içerisinde özellikle iki ya da çok dilli büyüyen çocuklarla edinmiş olduğum bilgiler işimin önemli bir bölümünü oluşturdu. Bizzat kendim de iki dilli yetişmiş olmaktan dolayı edindiğim kişisel deneyimlerim, eğitimim ve klinik tecrübelerim birleşince bu konuda teşhis ve tedavilerde başarılı sonuçlar elde ettim. 

Yaşa bağlı olarak gecikmiş görünen dil ve konuşma (Late Talker)

Genelde çocuklardaki dil ve konuşma gelişimindeki aksaklıklar 2 yaş ve civarında fark edilebilir. Bu yaşta bazı ufak ipuçları bize bazı şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesi olabilmektedir. 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

  • Çocuğunuzda 50 kelimeden az konuşmaması
  • iki kelimeli cümleler kuramaması

Çocuklar ne kadar erken terapilere başlarsa ilerleme kaydetmekte bir o kadar hızlı olur.