Çocuklarla ilgili terapi ağırlığı

 • Yasa bağlı olarak gecikmiş görünen dil ve konuşma 

 • Sesletim ve Ses Bilgisel (Fonolojik) Artikülasyon Bozukluğu

 • Kelime hazinesi eksikliği ve dil bilgisi bozukluğu

 • Otizme bağlı iletişim bozukluğu

 • Ses Bozuklukları

 • Oral-Motor Bozukluğu

 • Genizden konuşma

 • Takifemi (Hızlı Bozuk Konuşma) ve Kekemelik 

 • İşitme engeline bağlı dil ve konuşma sorunu

 • Çocukluk Çağı Apraksi

 • Konuşmamazlık 

 • Konuşma, Dil ve Ses alanında Algı Sorunu ve Dikkat Eksikliği

Yetişkinlerle ilgili terapi ağırlığı

 • Afazi 

 • Ses Bozuklukları

 • Yutkunma Bozukluğu

 • Takifemi (Hızlı bozuk konuşma) ve Kekemelik

 • Disartri/Apraksi